Zand RecyclingEagle BurgmannDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BVSPX FLOWMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments
KSB NederlandAll SolutionsASVDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenWatson MarlowEngineering BVXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV

Nieuws

 • Save the date: Noordzeedagen 2022 - 3 en 4 november

  Wageningen Marine Research organiseert de Noordzeedagen 2022 met het thema 'Biodiversiteit in de Noordzee – dilemma’s en keuzes in kaart'.

 • Waterschappen inventariseren mogelijkheden voor bos in beekdalen

  De waterschappen gaan inventariseren op welke plekken waterbeheer samen kan gaan met extra bosaanleg in beekdalen.

 • Walviskadaver interessant voedsel voor veel kevers

  Bij het walviskadaver op Rottumerplaat, dat eind 2020 is aangespoeld, zijn 21 nieuwe keversoorten gevonden. De beestjes bleken onder meer gespecialiseerd in het verorberen van huid en botten.

 • Onderzoekers herstellen schelpdierriffen met 3D-geprinte kunstriffen

  In mei 2022 start het project 'Bouwen met Biobouwers' met als doel het herstel van mossel- en oesterriffen in de Waddenzee. Het innovatieve onderzoeksproject van het NIOZ en Universiteit Utrecht gaat artificiële rifstructuren van biologisch afbreekbaar materiaal 3D-printen. Op deze structuren kunnen mosselen en oesters zich op een natuurlijke manier vestigen, waarna de geprinte riffen vanzelf afbreken.

 • Het zwemseizoen is weer geopend

  Op 1 mei is het zwemseizoen voor zwemmen in oppervlaktewater weer geopend. Er zijn meer dan 700 officieel aangewezen locaties waar je veilig kunt zwemmen.

 • Dashboard systeemkwaliteit grote wateren klaar

  Het Rijk werkt met de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) aan toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie. Het programma werkt aan herstel van verbindingen en het terugbrengen van natuurlijke dynamiek in het Waddengebied, het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en het Rivierengebied.

 • Nieuwe vispassage voor gemaal Roggebot bij Kampen

  Het gemaal Roggebot bij Kampen heeft een nieuwe vispassage. De vispassage verbindt regionaal water met rijkswater en kwam tot stand door samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta.

 • Nieuw seizoen wadwachters Richel

  Onze vrijwillige wadwachters verblijven vanaf 22 april 2022 weer in de wadwachterspost op zandplaat Richel. Vanuit deze drijvende post ontvangen de wadwachters bezoekers van de wadplaat om hen bewust te maken van dit stukje bijzondere en fragiele natuur.

 • Motie aangenomen: inwerkingtreding Omgevingswet op 1 januari 2023

  De Tweede Kamer heeft een motie van de VVD aangenomen om de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet definitief te bepalen op 1 januari 2023.

 • Gemerkte glasalen wijzen de weg

  Bij de Haringvlietdam zijn deze week ruim 2500 gemerkte glasalen uitgezet. Deze glasalen laten zien naar welke polders zij gaan om op te groeien tot volwassen palingen en of ze onderweg problemen ondervinden.

meer nieuws