Zand RecyclingSTC-KNRM Offshore SafetyDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BVSPX FLOWMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments
KSB NederlandAll SolutionsASVDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenWatson MarlowEngineering BVXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV

Nieuws

 • Resultaten samenwerking in de waterketen boven verwachting

  In de ‘Staat van Ons Water 2019’ is bekend gemaakt dat op basis van de lastenontwikkeling in de waterketen 680 miljoen euro besparing is bereikt sinds 2011. In het Bestuursakkoord Water is een jaarlijkse besparing opgenomen van 450 miljoen euro vanaf 2020.

 • Krachten gebundeld bij versterking vooroevers Wester- en Oosterschelde

  Met 1,2 miljard kg breuksteen en staalslakken versterken Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen momenteel de vooroevers van de Wester- en Oosterschelde.

 • Zelflerend algoritme verbetert waterverwachtingen

  In een gezamenlijk innovatietraject hebben Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en onderzoeks- en adviesbureau HKV machine learning ingezet om een betere waterverwachting op te stellen met hun modellen.

 • Projectplan Waterwet Marken ter inzage

  Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken voor de buitenwaartse versterking van de dijk rond Marken zijn goedgekeurd en liggen van 28 mei tot 9 juli 2020 ter inzage.

 •  Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet:

  Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet: 1 januari 2022.

 • Jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur aangeboden aan Tweede Kamer

  Op 20 mei werd de jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur 2019 als onderdeel van de ‘Staat Van Ons Water’ aangeboden aan de Tweede Kamer. De jaarrapportage geeft inzicht in de resultaten die in 2019 behaald zijn op het gebied van ecologische waterkwaliteit en natuur in Nederland.

 • Vernieuwing bruggen Kornwerderzand kan beginnen

  De vernieuwing van het complex bruggen en sluis bij Kornwerderzand kan van start in 2022. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Fryslân sluiten hiervoor een Bestuursovereenkomst.

 • Samen het Waddengebied verbeteren

  De zeedijk langs het Lauwersmeer wordt vanaf 2022 versterkt. Hiermee wordt ook de ecologische waterkwaliteit en natuur van het Waddengebied verbeterd.

 • KRW-NUTrend applicatie

  Voor een snel inzicht in de nutriëntensituatie in de Nederlandse KRW-waterlichamen, is nu een nieuwe online tool beschikbaar: KRW-NUTrend.

 • Kennis en inzichten uit onderzoek op groenblauwe daken

  Groenblauwe daken bieden kansen voor stedelijk waterbeheer. Onderzoekers van twaalf groenblauwe meetdaken delen hun inzichten en ervaringen over onderzoek naar waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. De kennis en ervaringen uit deze onderzoeken zijn gebundeld in de publicatie: Meten op hoogte, een overzicht van onderzoek op groenblauwe daken.

meer nieuws